Komunikat Działu Płac ( 19.06.2020 r.) – Dodatkowy zasiłek opiekuńczy COVID-19

przez | 25 czerwca 2020

Informacja dla pracowników

 

Aktualizacja informacji dotyczących wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego  w celu przeciwdziałania COVID-19 – do dnia 28.06.2020 r.

 

Ustawa z dnia 4 czerwca 2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382) wprowadziła zmiany w przepisach dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas trwania COVID-19.

Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 28 czerwca 2020 r. Wydłużenie to oznacza zwiększenie limitu dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dni.

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Ustawa przewiduje, że ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

  • z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19,
  • w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.

Link do informacji na stronie ZUS:

– na temat wydłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy/2587206

Link do informacji na stronie ZUS

– dotyczących uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095

Link do wzoru oświadczenia na stronie ZUS:
https://www.zus.pl/documents/10182/3264147/O%C5%9Bwiadczenie+o+zamkni%C4%99ciu+plac%C3%B3wki+z+powodu+COVID-19.docx/0ab0824a-015a-938f-3fcb-ccc931e83c10