Sekcja do spraw Emerytur i Rent

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Pałac Kazimierzowski pok. 9 (parter)

Sprawy związane z emeryturami i rentami
Ewa Szmit Ewa.Szmit@adm.uw.edu.pl
tel. 55-20-731
Mirosława Rafał Miroslawa.Rafal@adm.uw.edu.pl
tel. 55-20-731

Pałac Kazimierzowski pok.1 (parter)

mgr Katarzyna Kalinowska
tel. 55-20-598; e-mail: katarzyna.kalinowska@adm.uw.edu.pl

Wystawianie następujących dokumentów dla byłych pracowników Uniwersytetu:
– zaświadczenia o asystenckich studiach przygotowawczych
– świadectwa pracy
– zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7)