Sekcja spraw osobowych nauczycieli akademickich

mgr Magdalena Gaczyńska, zastępca kierownika biuramgr Renata Michałowskamgr Marta Płodowskamgr Marta Rybakmgr Magdalena Synoś-Skorekmgr Jonata Wilczewskamgr Maria Guzikmgr Magdalena Ulinowska

zastępca kierownika biura
tel. 55 – 24 – 233 e-mail: magdalena.gaczynska@adm.uw.edu.pl
tel. 55-20-554, e-mail: Renata.Michalowska@adm.uw.edu.pl

sprawy osobowe nauczycieli akademickich wydziałów:

 • Wydział Fizyki
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Wydział Pedagogiczny
 • Wydział Polonistyki
 • Wydział Zarządzania
 • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
 • Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
 • Ośrodek Kultury Francuskiej
 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

tel. 55-20-340 e-mail: Marta.Plodowska@adm.uw.edu.pl

sprawy osobowe nauczycieli akademickich wydziałów:

 • Wydział Biologii
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Wydział Filozofii i Socjologii
 • Wydział Geologii
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Wydział Orientalistyczny
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 • Instytut Studiów Społecznych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

tel. 55-24-234 e-mail: Marta.Rybak@adm.uw.edu.pl

sprawy osobowe nauczycieli akademickich wydziałów:

 • Wydział Chemii
 • Wydział Historyczny
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Wydział „Artes Liberales”
 • Centrum Europejskie
 • Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
 • Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego
 • Ośrodek Badań nad Migracjami

tel. 55-24-237 e-mail: magdas@adm.uw.edu.pl

sprawy osobowe nauczycieli akademickich wydziałów:

 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Wydział Neofilologii
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Psychologii
 • Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
 • Instytut Ameryk i Europy
 • Szkoła Języków Obcych

tel. 55-20-114, e-mail: jonata.wilczewska@adm.uw.edu.pl

 • Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z przypisaniem nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego
 • Obsługa organizacyjna:
  • Komisji Rektorskiej ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim,

Wniosek o zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego [WNIOSEK_DOC]

  • Rektorskiej Komisji ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Uczelnianej Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich,
  • Odwoławczej Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich,

tel. 55-24-086, e-mail:maria.guzik@adm.uw.edu.pl

sprawy osobowe nauczycieli akademickich wydziałów:

 • Centrum Nowych Technologii „Ochota”
 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

55-24-235, e-mail: magdalena.michalowska@adm.uw.edu.pl

 • Prowadzenie spraw dotyczących konkursów dla nauczycieli akademickich.
 • Synchronizacja danych SAP->USOS, USOS-> SAP, SAP-> POL-on.