Sekcja ds. ubezpieczeń

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski pok.1 (parter),
Fax  (22) 55-24-035

mgr Marzena Górska  tel. 55-20-840, 55-24-018  marzena.gorska@adm.uw.edu.pl
Joanna Szczęsnowicz  tel. 55-20-851, 55-24-018  joanna.szczesnowicz@adm.uw.edu.pl

Komunikat w sprawie składania przez obywateli Unii Europejskiej druków A1 [pdf]

ZUS – ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników

Dodatkowe ubezpieczenia

  • PZU Życie – ubezpieczenie grupowe na życie na życie typu P PLUS 
  • PZU Opieka Medyczna –  grupowe ubezpieczenie medyczne
  • PZU NW –  roczne ubezpieczenie od nieszczęśliwych  wypadków 2013/2014
  • PKO Ubezpieczenia  – grupowe  ubezpieczenie na życie