Sekcja informacji niejawnych

ul. Żwirki i Wigury 93

Wydział Geologii, II piętro, pok. 2123 B i A

mgr Antoni Warchulski
tel. 55-40-228

Danuta Potrykus
tel. 55-40-874