Sekcja obrony cywilnej

ul. Żwirki i Wigury 93, Warszawa

tel. 22-55-31-650

22-55-31-605

Andrzej Gizka – Kierownik Sekcji
tel. 22-55-31-650

Agnieszka Kukulska
Edmund Potrykus