Sekcja spraw osobowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Alina Bodytko, z-ca kierownika biuramgr Agnieszka Daneckamgr Katarzyna Sowińskamgr Aldona Stachlewskamgr Anna Jurkiewicz
zastępca kierownika biura
tel. 55-24-238, fax 55-20-515, e-mail: alina.bodytko@adm.uw.edu.pl
tel: 55-20-113, e-mail: agnieszka.danecka@adm.uw.edu.pl

  • Wydział Fizyki
  • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  • Wydział Neofilologii
  • Wydział Orientalistyczny
  • Wydział Polonistyki
  • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
  • Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
  • Biuro Rad Naukowych
  • Centrum Współpracy i Dialogu
  • Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
  • Instytut Ameryk i Europy
  • Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
  • Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
  • Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
  • Szkoły Doktorskie
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
  • Katedra Erazma z Rotterdamu
tel. 55-20-367, e-mail: Katarzyna.sowinska@adm.uw.edu.pl

   • Wydział Chemii
   • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
   • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
   • Wydział Filozofii i Socjologii
   • Wydział Prawa i Administracji
   • Wydział Psychologii
   • Wydział Lingwistyki Stosowanej
   • Biblioteka Uniwersytecka (BUW)
   • Szkoła Języków Obcych
   • Instytut Studiów Społecznych
   • Centrum Nauk Sądowych
   • Domy Studenckie
   • Ośrodek Analiz Politologicznych

tel. 55-20-489, e-mail: aldona@adm.uw.edu.pl

   • Wydział Biologii
   • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
   • Wydział Geologii
   • Wydział Nauk Ekonomicznych
   • Wydział Pedagogiczny
   • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
   • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K.Michałowskiego
   • Centrum Europejskie
   • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
   • Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
   • Ośrodek Badań nad Migracjami
   • Centrum Kompetencji Cyfrowych
   • Centrum Sportu i Rekreacji
   • Centrum Nowych Technologii
   • Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
   • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
   • Muzeum UW
   • Biuro Gospodarcze
   • Sekcja Obsługi Technicznej Obiektów
   • Grupa Robót Elektrycznych
   • Stołówka UW
   • Żłobek „Uniwersyteckie Maluchy”
   • DPN, Hera i Sokrates
tel. 55-24-016, e-mail: annajurk@adm.uw.edu.pl

    • Wydział Historyczny
    • Wydział Zarządzania
    • Wydział „Artes Liberales”
    • Wydawnictwa UW
    • Zakład Graficzny UW
    • Archiwum UW
    • Chór
    • ZPIT „Warszawianka”
    • Teatr UW
    • Ośrodki Wczasowe
    • Administracja Ogólnouczelniana (poza Biurem Gospodarczym, SOTO, Gupą Robót Elektrycznych, Stołówką, Hotelami i DS)
    • Uniwersytet Otwarty
    • Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu
    • Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych