Regulamin pracy na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 143 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r., poz. 143)