Statut Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 443 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190)