Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

DRUKI DO POBRANIA

 1. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie / Personal data form for employment applicant.
 3. Kwestionariusz osobowy dla pracownika / Employee’s personal data form.
 4. Oświadczenie o dodatku za staż pracy-dokumenty / Statement on the allowance for the length of employment-documents.
 5. Oświadczenie o dodatku za staż pracy / Statement concerning the designation of periods of employment authorizing to the allowance for the length of employment.
 6. Oświadczenie o pobieraniu zasiłku w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy, regulaminem wynagradzania oraz procedurą antymobbingową / Statement about reading the rules of work and the remuneration rules and the anti-mobbing procedure.
 8. Oświadczenie pracownika o podstawowym miejscu pracy / Statement on primary place of employment.
 9. Oświadczenie pracownika w związku art. 113 ustawy z dnia 20 lipca z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce / Statement – pursuant to article 113 of the Act of 20 July 2018 Law on Higher Education and Science.
 10. Oświadczenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy o podstawowym miejscu pracy / Statement by the part-time employee about their primary place of employment.
 11. Oświadczenie pracownika, dla którego NIP pozostaje identyfikatorem do celów podatkowych.
 12. PIT- 2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – druk obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. / TŁUMACZENIE POMOCNICZE – Statement by the employee for the purpose of calculating monthly personal income tax.
 13. Wniosek do Działu Płac o przekazywanie wynagrodzenie na konto / Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
 14. Skierowanie na badania lekarskie.
 15. Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
 16. Wniosek w sprawie zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim w ramach umowy nielimitowanej.
 17. Wniosek w sprawie zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim.
 18. Wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim.
 19. Wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 20. Wniosek o pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych bez stosowania zwolnienia.
 21. ZUS ZUA.
 22. ZUS ZCNA.