Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

CHOROBA, KWARANTANNA LUB IZOLACJA DZIECKA – kiedy przysługuje zasiłek za opiekę nad dzieckiem

Komunikat Działu Płac z dnia 7 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej www.zus.pl został zamieszczony komunikat dotyczący choroby, kwarantanny lub izolacji dziecka – kiedy przysługuje zasiłek za opiekę nad dzieckiem https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/choroba-kwarantanna-lub-izolacja-dziecka-kiedy-przysluguje-zasilek-za-opieke-nad-dzieckiem/4298191

Poniżej przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 24 listopada 2021 r. dotyczące interpretacji art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa[1] w zakresie prawa do zasiłku opiekuńczego w przypadku, gdy nie dochodzi do całkowitego zamknięcia placówki (szkoły/przedszkola/żłobka).

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą zasiłkową”, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

W związku ze zmieniającą się sytuację epidemiczną związaną z COVID-19, za zamknięcie placówki, o którym mowa w ww. przepisie, należy uważać również zamknięcie np. klasy lub grupy przedszkolnej. Oznacza to, że nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły/przedszkola/żłobka, by rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy. Jeżeli np. w związku z wykryciem koronawirusa u ucznia zostaną zawieszone zajęcia tylko w klasie, do której uczęszcza ten uczeń, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał nie tylko rodzicom dzieci, które zostały objęte kwarantanną związaną ze stycznością z osobą zakażoną, ale także rodzicom uczniów zamkniętej klasy, którzy takiej styczności nie mieli, gdyż w tym okresie nie przebywali w szkole (np. z powodu przeziębienia, wyjazdu).

Powyższa interpretacja przepisu pozwoli na przyznanie świadczenia rodzicom w przypadkach coraz częściej występujących, tj. w związku z koniecznością zapewnienia opieki dzieciom nieobjętym kwarantanną, ale które nie mogą uczęszczać do placówek z powodu ich częściowego zamknięcia w związku z wystąpieniem COVID-19 i skierowaniem części dzieci na kwarantannę. Interpretacja ta jest zgodna z kształtującą się w tym zakresie linią orzeczniczą sądów i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i opiekunów dzieci, które nie mogą w związku z COVID-19 korzystać z opieki w placówkach.

Nadal za „nieprzewidziane zamknięcie” placówek, do których uczęszczają dzieci uważa się takie zamknięcie, o którym ubezpieczony został zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem.

[1] Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 z późn. zm.

Formularze:
Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego
Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat – ZAS-36
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – Z-15A
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny – Z 15B