Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

ZNIESIENIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA UCZELNI

W związku uchyleniem rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z dniem 15 sierpnia 2021 r. przestały obowiązywać szczególne rozwiązania (ograniczenia) wynikające z art. 51b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z uwagi na zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni:

  1. Przeprowadza się oceny okresowe nauczycieli akademickich.
  2. Kieruje się nauczycieli akademickich na badania w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.
  3. Legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne przez 60 dni, tj. do dnia 14 października 2021 r. (od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego – szczegóły na stronie – link do strony wewnętrznej).
  4. Kieruje się nauczycieli akademickich na badania okresowe, o których mowa w art. 229 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Badania okresowe

Ważne! Zgodnie z art. 12a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawieszone jest wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 229 §2, §4a i §5 ustawy – Kodeks pracy w zakresie badań okresowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – link do strony zewnętrznej.

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki ws. uchylenia rozporządzenia dot. czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni – link do strony zewnętrznej.