Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

AUTOZAPIS DO PPK – KOMUNIKAT

AUTOZAPIS DO PPK – KOMUNIKAT

Autozapis do PPK w 2023 r.

Pracodawca jest zobowiązany co 4 lata, od dnia 1 kwietnia (pierwszy raz w 2023 roku) wznawiać dokonywanie wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) za każdą osobę zatrudnioną, która złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, chyba że osoba ta ponownie zrezygnuje z ich dokonywania, składając pracodawcy nową deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Do końca lutego 2023 r. pracownikom, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zostanie przekazana do podpisu „Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK” – przekazanie tej informacji uczestnikowi PPK jest obowiązkiem podmiotu zatrudniającego.

Co 4 lata pracodawca będzie zobowiązany ponowić autozapis do PPK. Pierwszy ponowny autozapis do programu będzie miał miejsce w 2023 r., a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku itd.

Autozapis do PPK w 2023 r. oznacza, że od 1 kwietnia 2023 r. pracodawca będzie dokonywał za pracowników wpłat do PPK.

Jeśli wcześniej pracownik złożył pracodawcy deklarację rezygnacji z wpłat do PPK, straci ona moc 28 lutego 2023 r. (nawet jeśli została złożona w lutym 2023 r.)

Ponowny autozapis dotyczy osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Nie będzie podlegała autozapisowi do PPK osoba, która:

  • przed 1 kwietnia 2023 r. skończyła 55 lat i nie złożyła pracodawcy wniosku o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK,
  • przed 1 kwietnia 2023 r. skończyła 70 lat (nawet jeśli złoży pracodawcy wniosek o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK),
  • od 1 marca 2023 r. ponownie złoży pracodawcy deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK.

Ważne! Najwcześniej pracownik może złożyć deklarację o ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w dniu 1 marca 2023 r.

Dodatkowe informacje o autozapisie dostępne są na stronie https://www.mojeppk.pl/:

PPK w praktyce: Autozapis