Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

ZESPÓŁ

DYREKCJA

mgr Grzegorz Kołtuniak

Dyrektor ds. pracowniczych

Kierownik biura

  (22) 55 20 543

  Grzegorz.Koltuniak@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 25 (II piętro)

mgr Magdalena Gaczyńska

Z-ca Dyrektora ds. pracowniczych

Z-ca Kierownik biura

  (22) 55 24 233

  Magdalena.Gaczynska@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 25 (II piętro)

mgr Alina Bodytko

Z-ca Kierownika biura

  (22) 55 24 238

  Alina.Bodytko@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 23 (II piętro)

SEKCJA SPRAW OSOBOWYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

mgr Elżbieta Dmoch

Specjalista

  (22) 55 20 554

  elzbieta.dmoch@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 27 (II piętro)

mgr Maria Guzik

Starszy specjalista

  (22) 55 24 086

  maria.guzik@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 25 (II piętro)

mgr Aleksandra Piłat

Specjalista

  (22) 55 24 236

  Aleksandra.Pilat@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 25 (II piętro)

mgr Marta Płodowska

Starszy specjalista

   (22) 55 20 340

   Marta.Plodowska@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 27 (II piętro)

mgr Marta Rybak

Starszy specjalista

  (22) 55 24 234

  Marta.Rybak@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 27 (II piętro)

mgr Magdalena Synoś-Skorek

Starszy specjalista

  (22) 55 24 237

  magdas@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 27 (II piętro)

mgr Magdalena Ulinowska

Specjalista

  (22) 55 24 235

  magdalena.ulinowska@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 25 (II piętro)

mgr Jonata Wilczewska

Specjalista

  (22) 55 20 114

  jonata.wilczewska@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 1 (parter)

Natalia Żera-Podstawka

Nieobecność od 14.03.2022 r.

Samodzielny referent

Lokalny Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych

  (22) 55 20 430

  Natalia.Zera@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 25 (II piętro)

SEKCJA SPRAW OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr Agnieszka Danecka

Starszy specjalista

  (22) 55 20 113

  agnieszka.danecka@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 23 (II piętro)

mgr Anna Jurkiewicz

Starszy specjalista

  (22) 55 24 016

  Anna.Jurkiewicz@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 23 (II piętro)

Anna Kraucka

Starszy referent

  (22) 55 24 160

  anna.kraucka@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 23 (II piętro)

mgr Katarzyna Sowińska

Starszy specjalista

  (22) 55 20 367

  Katarzyna.sowinska@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 23 (II piętro)

mgr Aldona Stachlewska

Starszy specjalista

  (22) 55 20 489

  Aldona.Stachlewska@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 23 (II piętro)

SEKCJA DO SPRAW ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

mgr Gaweł Pasek vel Paszkowski

Specjalista

  (22) 55 24 241

  g.pasekvelpaszkowski@uw.edu.pl

  Stary BUW, pok. 209 (II piętro)

mgr Daria Rybicka-de Cock

Specjalista

  (22) 55 24 242

  daria.rybicka@adm.uw.edu.pl

  Stary BUW, pok. 209 (II piętro)

 

mgr Joanna Wąsowska

Główny specjalista

Koordynator ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 (22) 55 24 240

  joanna.wasowska@adm.uw.edu.pl

  Stary BUW, pok. 209 (II piętro)

mgr Katarzyna Wileńska-Moody

Nieobecność od 14.09.2020 r.

Specjalista

  (22) 55 24 242

  k.wilenska@adm.uw.edu.pl

  Stary BUW, pok. 209 (II piętro)

SEKCJA DO SPRAW ROZWOJU KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr Małgorzata Ciachowska-Parzych

Specjalista

  (22) 55 26 019

+48 609 088 454

  Malgorzata.Ciachowska@adm.uw.edu.pl

  ul. Dobra 56/66, pok. 2.78 (II piętro)

mgr Agata Kapica

Starszy specjalista

  (22) 55 26 019

 +48 662 957 497

  agata.kapica@adm.uw.edu.pl

  ul. Dobra 56/66, pok. 2.78 (II piętro)

 

mgr Agnieszka Leśniewska

Główny specjalista

Koordynator ds. szkoleń

  (22) 55 26 108

  +48 600 349 072

  Agnieszka.Lesniewska@adm.uw.edu.pl

  ul. Dobra 56/66, pok. 2.78 (II piętro)

mgr Grażyna Pawelec

Starszy specjalista

  (22) 55 26 107

  +48 662 369 079

  Grazyna.Pawelec@adm.uw.edu.pl

  ul. Dobra 56/66, pok. 2.78 (II piętro)

Joanna Rostkowska

Referent

  (22) 55 26 019

 +48 609 408 414

   j.rostkowska3@adm.uw.edu.pl

  ul. Dobra 56/66, pok. 2.78 (II piętro)

SEKCJA DO SPRAW UBEZPIECZEŃ

mgr Marzena Górska

Starszy specjalista

(22) 55 20 840

marzena.gorska@adm.uw.edu.pl

Ilona Sobotka

Samodzielny referent

(22) 55 20 851

ilona.sobotka@adm.uw.edu.pl

SEKCJA DO SPRAW EMERYTUR I RENT

mgr Katarzyna Kalinowska

Specjalista

  (22) 55 20 598

  katarzyna.kalinowska@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 1 (parter)

Ewa Szmit

Specjalista

  (22) 55 20 731

  Ewa.Szmit@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 9 (parter)

mgr Renata Tyborowska

Starszy specjalista

(22) 55 20 731

  Renata.Michalowska@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 9 (parter)

SEKCJA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

mgr Ryszard Trojanowski

Specjalista

  (22) 55 40 228

  r.trojanowski@uw.edu.pl

  Wydział Geologii

  pok. 2123 B i A (II piętro)

  ul. Żwirki i Wigury 93

         02-089 Warszawa

Danuta Potrykus

Specjalista

  (22) 55 40 875

  Danuta.Potrykus@adm.uw.edu.pl

  Wydział Geologii

  pok. 2123 B i A (II piętro)

  ul. Żwirki i Wigury 93

         02-089 Warszawa

SEKCJA OBRONY CYWILNEJ

Agnieszka Kukulska

Specjalista

  (22) 55 31 650

  Agnieszka.Kukulska@adm.uw.edu.pl

  Wydział Geologii, pok. 2129 (II piętro)

  ul. Żwirki i Wigury 93

  02-089 Warszawa

SEKCJA ZABEZPIECZENIA TRANSPORTU OSOBOWEGO

Wojciech Błachnio

Kierowca

  +48 668 312 846

  Wojciech.Blachnio@adm.uw.edu.pl

  Budynek “Mały Belwederek”

Jarosław Burczyński

Kierowca

  +48 606 288 045

  Budynek “Mały Belwederek”

Jarosław Kawecki

Kierowca

  (22) 55 20 558

+48 606 208 902

  jaroslaw.kawecki@adm.uw.edu.pl

Pałac Kazimierzowski

Jacek Maciejuk

Kierowca

  (22) 55 20 558

+48 696 030 787

  j.maciejuk@uw.edu.pl

Pałac Kazimierzowski

Urszula Ponichter

Specjalista

  (22) 55 20 307

  Urszula.Ponichter@adm.uw.edu.pl

  Budynek Stołówki UW

Tomasz Walczak

Kierowca

  (22) 82 28 030

+48 604 546 534

  tomasz.walczak@adm.uw.edu.pl

  Budynek “Mały Belwederek”

SEKRETARIAT

mgr Ewa Dembecka

Starszy specjalista

  (22) 55 20 543

  Ewa.Dembecka@adm.uw.edu.pl

  Pałac Kazimierzowski, pok. 25 (II piętro)