Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Status profesora (pracownika) emerytowanego

Osobie, która była zatrudniona w Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora (profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny) przez okres nie krótszy niż 10 lat przysługuje status profesora emerytowanego (Rektor może, w szczególnych przypadkach nadać ten status osobie niespełniającej ww. wymagań).

Emerytowanemu profesorowi Uniwersytetu przysługują następujące uprawnienia:

  • korzystanie z systemu bibliotecznego oraz infrastruktury informatycznej na warunkach przysługujących pracownikom Uniwersytetu;
  • afiliowanie publikacji naukowych;
  • bezpłatny wstęp do Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Dziekani/ kierownicy innych jednostek organizacyjnych Uczelni mogą nadać emerytowanym profesorom dodatkowe uprawnienia w ramach kierowanej przez siebie jednostki.