Biuro Spraw Pracowniczych

Kierownik: mgr GRZEGORZ KOŁTUNIAK
e-mail: grjako@adm.uw.edu.pl
Z-ca Kierownika: mgr Alina Bodytko
e-mail: alina.bodytko@adm.uw.edu.pl
Z-ca Kierownika: mgr Magdalena Gaczyńska
e-mail: magdalena.gaczynska@adm.uw.edu.pl

Sekretariat
mgr Ewa Dembecka
e-mail: ewadem@adm.uw.edu.pl
sprawy organizacyjne Komisji:

  • ds.Odznaczeń
    tel. 55-24-015; 55-20-543

samodzielny referent
mgr Aleksandra Piłat
e-mail: aleksandra.piłat@adm.uw.edu.pl
sprawy organizacyjne Komisji:

  • Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
    tel. 55-24-236

referent
Natalia Żera – Podstawka
e-mail: Natalia.Zera-Podstawka@adm.uw.edu.pl

  • prowadzenie ewidencji stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego (system POL-on system informacji o szkolnictwie wyższym);
  • sporządzanie rocznych sprawozdań dot. liczby nadanych stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego;
  • prowadzenie ewidencji etatów (stanu zatrudnienia) w poszczególnych jednostkach UW;
  • sporządzanie sprawozdań dot. stanu zatrudnienia.

tel: 55-20-577

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, p.23, 25 b i 25 c
tel. 55 20 543 (Sekretariat)
tel. 55-20-367, 55-20-489 (Sekcja ds. pracowników niebędących nauczycielami)
tel. 55-20-340, 55-20-554, 55-20-577 (Sekcja ds. nauczycieli akademickich)
fax: 55 24 015
e-mail: bsp25@adm.uw.edu.pl