Komunikat Działu Płac ( 04.05.2020 r.) – Dodatkowy zasiłek opiekuńczy COVID-19

przez | 4 maja 2020

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – COVID-19   – informacja Działu Płac UW (04.05.2020 R.)

Aktualizacja informacji dotyczących wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego  w celu przeciwdziałania COVID-19 – do dnia 24.05.2020 r.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  (Dz. U. poz. 790), okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 24 maja 2020 r.

Wydłużenie to oznacza zwiększenie limitu dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dni; przepisami rozporządzenia limit dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do 8 lat przysługuje do 74 dni, w pozostałych przypadkach do 60 dni, nie dłużej niż do 24 maja 2020 r.

Okres ten nie jest wliczany do limitu 60 dni w roku kalendarzowym z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat, ani do limitu 30 dni w roku kalendarzowym z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Zaktualizowany druk oświadczenia: COVID-19

Link do informacji na stronie ZUS:

– na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095

Link do wzoru oświadczenia na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/documents/10182/3264147/O%C5%9Bwiadczenie+o+zamkni%C4%99ciu+plac%C3%B3wki+z+powodu+COVID-19.docx/0ab0824a-015a-938f-3fcb-ccc931e83c10