Sekcja zabezpieczenia transportu osobowego

Pracownik koordynujący pracę kierowców
Urszula Ponichter – specjalista, tel. 55-20-307

  • Jarosław Burczyński
  • Zdzisław Jurgawka
  • Jarosław Kawecki
  • Jacek Maciejuk
  • Tomasz Walczak